Headerimage Interactieve leerposter voor de Bionics Kit

Interactieve leerposter voor de Bionics Kit

De interactieve leerposter begeleidt het gebruik van de Bionics Kit in de klas.

Studenten werken met de interactieve poster

De poster leidt de studenten door de bouw van de drie robotdieren (vis, olifant, kameleon) en biedt aanvullende achtergrondkennis die via online leerinhoud wordt aangeleerd. QR-codes worden gebruikt om toegang te krijgen tot de digitale inhoud. Daarbij komen studenten in aanraking met 3D-animaties.

Na succesvolle montage zien studenten virtuele robotdieren via augmented reality. De studenten gebruiken hun eigen mobiele apparaten. Het interactieve leerpad is dus een optimaal instrument om analoog en digitaal leren spelenderwijs met elkaar te verbinden. Het helpt om digitale hulpmiddelen op een zinvolle manier in de klas te gebruiken en is daarom een perfecte aanvulling op elk programma voor integratief STEM-onderwijs.

Gebruik

 • De leraar presenteert de leerposter aan de klas. Vervolgens kunnen de studenten in groepjes de QR-codes op de poster scannen met hun smartphones en hun reis op het digitale leerpad beginnen.
 • De groepen ontvangen de digitale bouwinstructies als een 3D-animatie voor de analoge assemblage van het robotdier van hun keuze. Ze kunnen kiezen tussen kameleon, vis of olifant uit de Bionics kit (bewegen en grijpen).
 • Naast de poster zijn er voor elk robotdier aanwijzingen waarmee studenten hun kennis over bionics kunnen uitbreiden.
 • Aan het einde van het leertraject hebben de studenten samen een robotdier gebouwd en kunnen ze testen hoe het werkt en hun verworven kennis testen in een quiz. Als alle vragen in de quiz zijn beantwoord en alle kaarten correct zijn gelegd, ontstaat een analoge afbeelding van het robotdier. Dit beeld kan tot leven worden gebracht door de smartphone te gebruiken als een virtueel robotdier in de vorm van augmented reality.

Gepromote competenties:

 • De combinatie van analoog en digitaal leren.
 • Leren met 3D-animaties.
 • Nuttige kennis overbrengen op een speelse manier.
 • Bevordering van samenwerken in groepen.
 • Zelfsturend leerproces.
 • Ondersteuning bij het juiste gebruik van digitale media.

Andere kenmerken:

 • Projectwerk.
 • Instructies voor de afzonderlijke bouwstappen.
 • Koppeling van bèta/technisch onderwijs met digitaal leren.
 • Leerplan relevante ontwikkeling van actievaardigheden.
 • Gedetailleerd lesmateriaal.
 • Eenvoudige bediening in de klas.
 • Toepassing van een holistische, geïntegreerde onderwijs- en leerbenadering: combinatie van fysiek onderwijs en e-learning.

Om de interactieve leerposter op een zinvolle manier te gebruiken, is een Bionics Kit nodig. Wifi is ook vereist.