Onze productportfolio

Onze wereld wordt gevormd en gedomineerd door technologie. Technologie beïnvloedt het leven van ons allemaal. Wij vinden dat iedereen een basiskennis van technologie en de onderliggende wetenschappelijke en wiskundige beginselen moet hebben, niet alleen als hij/zij van plan is ingenieur of technicus te worden.

Men moet een basiskennis hebben:

  • hoe technologie wordt gebruikt;
  • hoe technologie wordt ontwikkeld en geproduceerd;
  • van het onderlinge verband tussen maatschappij, milieu en technologie.

Onze geïntegreerde STEM-benadering legt de nadruk op innovatie, probleemoplossing, kritisch denken en creativiteit met behulp van praktijkgerichte opleidingssystemen waarmee studenten individueel of in teamverband onafhankelijke projecten kunnen uitvoeren, terwijl relevante STEM-disciplines worden geïntegreerd in een "leren door doen"-omgeving.

Het STEM-aanbod van Festo is onderverdeeld in categorieën die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt, maar ook als onderdeel van een overkoepelend leertraject.